Úterý 17. srpna

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit (II. stupeň)

Lektor: Mgr. Silvie Doláková

9.00—15.30 hodin

Učebna č. 1

20 účastníků

Seminář je určen pro učitele ZŠ

Anotace:

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimálním zasahováním do procesu dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní žákům lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše připravit hodinu, při které si žáci nebudou připadat jako nezúčastnění diváci.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.