Pondělí 16. srpna

Angličtina s dyslektiky + Anglická gramatika (efektivně a snadno)

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková

9.00—17.00 hodin

Učebna č. 1

20 účastníků

Seminář je určen pro učitele ZŠ.

Anotace:

Angličtina s dyslektiky

V praktickém kurzu se učitelé dozví, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout atraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu, přístup ke gramatice, výukové strategie apod. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky.

Anglická gramatika

V kurzu vám představíme aktivity k procvičování gramatických jevů. Ukážeme si, jak naučit děti pochopit gramatická pravidla, jak si je procvičit a zapamatovat, což jim poskytuje jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů napomůže vysvětlení, procvičování a recyklování nabytých znalostí, poskytuje přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Naučíme vás připravovat si vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíte si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“. Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.