DOTACE PRO ŠKOLY

 Výzva uzavřena

Příjem žádostí probíhá

KAPACITY MŠ

IROP – přímá osa

Otevřít

IROP – ITI

Otevřít

IROP – MAS Říčansko

Otevřít

MAS Podlipansko

Otevřít

MAS Posázaví

Otevřít

MF

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

Středočeský kraj Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Otevřít

Středočeský Fond návratných finančních zdrojů

Otevřít

KAPACITY ZŠ

IROP – přímá osa

Otevřít

IROP – ITI

Otevřít

IROP – MAS Říčansko

Otevřít

MAS Podlipansko

Otevřít

MAS Posázaví

Otevřít

MF

Otevřít

MŠMT

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

Středočeský kraj Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Otevřít

BEZBARIÉROVOST

IROP – přímá osa

Otevřít

IROP – ITI

Otevřít

IROP – MAS Říčansko

Otevřít

MAS Podlipansko

Otevřít

MAS Posázaví

Otevřít

MŠMT

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

Středočeský Fond návratných finančních zdrojů

Otevřít

ODBORNÉ UČEBNY

IROP – přímá osa

Otevřít

IROP – ITI

Otevřít

IROP – MAS Říčansko

Otevřít

MAS Podlipansko

Otevřít

MAS Posázaví

Otevřít

Středočeský Fond návratných finančních zdrojů

Otevřít

ZAHRADY A HŘIŠTĚ

MMR

Otevřít

Národní program životního prostředí

Otevřít

Nadace partnerství

Otevřít

Nadace proměny –  Program Zahrada hrou

Otevřít

EVVO

Otevřít

Nadace ČEZ

Otevřít

OPŽP

Otevřít

Středočeský kraj – program 2021

Otevřít

ŠKOLNÍ JÍDELNY A KUCHYNĚ

MF

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

MMR – Podpora regionů 2022

Otevřít

TELOCVIČNY

MŠMT – sportovní infrastruktura

Otevřít

MF

Otevřít

MMR – Podpora regionů 2022

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

OSTATNÍ INFRASTRUKTURA

MMR Obnova školních budov (bez navýšení kapacit)

Otevřít

MŠMT sportovní infrastruktura

Otevřít

MAS Říčansko PRV čl.20

Otevřít

MAS Podlipansko PRV čl. 20

Otevřít

MAS Posázaví PRV čl. 20

Otevřít

OPŽP Energetické úspory budov

Otevřít

Domestos pro školy

Otevřít

Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024

Otevřít

MMR – Podpora regionů 2022

Otevřít

OSTATNÍ

MŠMT Šablony III

Otevřít

MVČR – ochrana měkkých cílů

Otevřít

O2 Chytrá školka

Otevřít

Nadace ČEZ

Otevřít

Česká spořitelna

Otevřít

Nadace VIA

Otevřít

Nadace Olgy Havlové

Otevřít

MŠMT – primární prevence

Otevřít

MŠMT – integrace cizinců – mimoškolská zařízení

Otevřít

MŠMT – podpora nadaných žáků na ZŠ

Otevřít

MŠMT – vzdělávácí aktivity pro národnostní menšiny

Otevřít

MŠMT – podpora školního stravování

Otevřít

Národní program životního prostředí – Pilíře EVVO

Otevřít

Středočeský kraj Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Otevřít

Středočeský kraj – Program 2021

Otevřít