Úterý 17. srpna

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney II.

Lektor: Mgr. Jiří Luka a Michaela Stoilová

9.00—17.00 hodin

Učebna č. 2

20 účastníků

Seminář je určen pro učitele ZŠ
(účastníci se přihlašují na dva dny – pondělí a úterý)

Anotace:

Coby učitelé trávíme s dětmi leckdy více času než jejich rodiče. Děti jsou kromě rodinného prostředí vystaveny vlivu mocných šiřitelů hodnot – svému sociálnímu zázemí, médiím, internetu.

Od školy se mj. prostřednictvím RVP očekává formování mladých osobností, ale systematicky se žádný předmět hodnotovému žebříčku nevěnuje.

Hodnotové vzdělávání je MŠMT akreditovaný vzdělávací koncept, který pomáhá žákům, studentům i dospělým každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, pochopit vztahy mezi lidmi s přesahem přes jejich rodinné a společenské zázemí, vytvářet vlastní kvalitní vztahy a rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál.

Nám učitelům pak dává do ruky systematický nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět.

V tomto vzdělávacím konceptu je pro žáky výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a žít je skrze smysluplné a konkrétní projekty. Způsob práce, kterým bude kurz veden, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí náročného, zejména socio-kulturně pestrého, inkluzivního prostředí, a to při relativně vysokých počtech studentů ve třídě. Metoda ctí velmi náročnou a nadmíru zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy a je nápomocná při komunikaci s rodiči. Pracovat budeme ve skupinách i samostatně, ale především prakticky, tak aby metodu účastníci mohli začít ihned využívat. První den bude více osobnostní a metodologický, druhý den se budeme věnovat práci s učebnicemi My jsme svět.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.