I. PANELOVÁ DISKUSE

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL

MODERÁTOR

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

MODERÁTOR PANELOVÝCH DISKUSÍ

Je autorem velkého množství odborných článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení v oblasti vzdělávání. Věnuje se nejen ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům, ale také zřizovatelům škol. Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 spolu s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis. Gymnázium vedl až do roku 2009. Během té doby vystudoval školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let.

SEZNAM PANELISTŮ

Mgr. Vladimír Kořen

Starosta města Říčany

“Jaké možnosti má zřizovatel a co může udělat pro kvalitní školu”

Mgr. & Bc. Pavla Žižková

Ředitelka ZŠ Světice

“Udržení vize a strategie kvality školy i při růstu kapacity”

Ing. Martina Olivová

Zřizovatelka Magic Hill

“Soukromá škola z pohledu zřizovatele”

Tomáš Feřtek

Konzultant EDUin

“Proč si učitelé a rodiče vybírají inovativní školy a jak se z toho poučit.”