II. PANELOVÁ DISKUSE

Mgr. Jakub Halaš

ŘEDITEL MUZEA ŘÍČANY, PŘÍRODOVĚDEC

Muzeum Říčany řídí nejen jako paměťovou instituci, ale také jako moderní vzdělávací organizaci. „Věřím, že má smysl podporovat moderní vzdělávací trendy a šířit mezi pedagogy nové vzdělávací metody. Zespoda tak podporujeme nezbytné změny našeho vzdělávacího systému. “ Je místopředsedou Geologické komise Asociace muzeí a galerií ČR.

„Učení zážitkem: motivace žáků k dalšímu učení.“