II. PANELOVÁ DISKUSE

Ing. Patrik Matlák

ŘEDITEL MŠ A ZŠ SOFIE

Ředitel MŠ a ZŠ Sofie od září 2014, podílel se na vzniku základní školy Sofie v roce 2012. V letech 2012 až 2016 řídil Institut celostního učení, který vzdělával učitele v oblasti moderního přístupu k filozofii Marii Montessori. Osobně se angažuje v oblasti návratu tradic do běžného života.

„MONTESSORI PEDAGOGIKA.“