I. PANELOVÁ DISKUSE

Mgr. & Bc. Pavla Žižková

ŘEDITELKA ZŠ SVĚTICE

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (1. stupeň se specializací na anglický jazyk). Působila na školách s rozšířenou výukou jazyků, věnovala se žákům s nadáním (spolupráce s Centrem nadání, o.p.s.). Pomáhala rovněž založit mateřskou školu s celodenní výukou anglického jazyka (vedoucí pedagogický pracovník). Je členkou autorského týmu pro vytvoření učebních sad  Lili a Vili (učebnice pro 1. až 3. ročník, nakladatelství Klett). V roce 2013 ve spolupráci s obcí Světice založila úspěšně se rozvíjející základní školu (1. a 2. stupeň).

„UDRŽENÍ VIZE A STRATEGIE KVALITY ŠKOLY I PŘI RŮSTU KAPACITY“